Phan, D. Q., và T. Q. Đỗ. “Nhận xét tình trạng đề kháng Insulin Trên bệnh nhân Gan nhiễm mỡ ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41, Tháng Giêng 2021, tr 105-17, doi:10.47122/vjde.2020.41.16.