Nguyễn, H. T. “Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng Quên”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 37, Tháng Giêng 2021, tr 3-18, doi:10.47122/vjde.2019.37.1.