Nguyễn, Đức H. “Đái tháo đường & Nhiễm khuẩn huyết”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 27-39, doi:10.47122/VJDE.2023.61.3.