Trần, Hòa, Đức Anh Trương, Thị Tâm Lê, Viết Mẫn Lê, và Thanh Trung Hoàng. “Hình ảnh Tế bào học Trong chẩn đoán U mỡ vàng lớn dạng gân Và dạng cục: Thông báo 1 trường hợp Và hồi cứu Y văn”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 62 (Tháng Ba 24, 2024): 98-106. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/1144.