Nguyễn, Hải Thủy, Lê Thái Bão Huỳnh, Văn Hoàng Lâm, Văn Hỷ Nguyễn, và Ngọc Thảo Nguyễn. “Những điểm mới về các biện pháp Can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường Theo IWGDF 2023”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 71 (Tháng Sáu 26, 2024): 13-22. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/1270.