Trần, Minh Triết, Quang Nam Trần, và Yến Nhi Phạm. “Cường cận giáp Nguyên phát Nghi U cận giáp lạc chỗ: Vai Trò đo IPTH Trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 71 (Tháng Sáu 26, 2024): 23-31. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/1282.