Trần, Hữu Thanh Tùng, Bùi Bảo Hoàng, Thừa Nguyên Trần, và Thị Thuỳ Dung Phan. “Nghiên cứu tình trạng thiếu Vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Và mối Liên Quan giữa thiếu Vitamin D với Chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo Phì Và tăng huyết áp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 71 (Tháng Sáu 26, 2024): 98-105. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/1320.