Đoàn, Văn Chung, Anh Tiến Hoàng, và Anh Bình Hồ. “Nghiên cứu mối Liên Quan của nồng độ BNP huyết Thanh Và Hs-CTnI với biến cố tái nhập viện Sau Can thiệp động mạch vành”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 43 (Tháng Giêng 28, 2021): 62-72. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/134.