Đỗ, Trung Quân. “Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 13 (Tháng Hai 28, 2021): 16-20. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/151.