Nguyễn, Ngọc Thiệu, Thị Hồng Liên Tô, và Hải Thủy Nguyễn. “Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 Có bệnh Lý đi kèm”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 13 (Tháng Hai 28, 2021): 27-34. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/154.