Nguyễn, Thị Thanh Nga, Trung Vinh Hoàng, và Thị Bích Đào Nguyễn. “Biến đổi tình trạng kháng Insulin, Giai đoạn tổn thương thận trước Và Sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 Có tổn thương thận”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 13 (Tháng Hai 28, 2021): 47-51. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/157.