Đỗ, Trung Quân. “Các yếu tố Nguy Cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường.”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 13 (Tháng Hai 28, 2021): 83-87. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/163.