Nguyễn, Văn Lực, Thị Bích Đào Nguyễn, và Kim Trang Trần. “Tổn thương Cơ Quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 Có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 42 (Tháng Ba 16, 2021): 5-10. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/185.