Nguyễn, Thị Thu, Trung Quân Đỗ, và Thị Lý Nguyễn. “Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 Theo phân loại EU – TIRADS 2017”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 42 (Tháng Ba 16, 2021): 66-71. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/193.