Phan, Hướng Dương, Văn Minh Hoàng, Tuấn Vũ Đoàn, Quang Chúy Nguyễn, Khải Hoàn Hồ, Trọng Hưng Nguyễn, Xuân Thành Phạm, và Đức Thành Nguyễn. “Điều Tra tỷ lệ rối loạn Glucose máu Và các yếu tố Nguy Cơ đái tháo đường típ 2 ở Trẻ Em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 42 (Tháng Ba 16, 2021): 72-79. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/194.