Hoàng, Thị Thủy Yên, và Thị Kim Oanh Nguyễn. “Đặc điểm bướu giáp cường giáp Trẻ Em”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 42 (Tháng Ba 16, 2021): 94-99. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/197.