Lê, Gia Hoàng, và Anh Bình Hồ. “Đánh Giá yếu tố Nguy Cơ Theo Thang điểm CHA2DS2-VASc Trên bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 44 (Tháng Tư 25, 2021): 71-81. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/207.