Thạch, Thị Phola. “Tỷ lệ đạt mục Tiêu kiểm soát đường huyết Trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Phòng khám nội tiết Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 45 (Tháng Tư 29, 2021): 24-31. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/216.