Lê, Gia Hoàng, Anh Bình Hồ, và Thừa Nguyên Trần. “Đánh Giá mối tương Quan của các yếu tố Nguy Cơ Tim mạch với Thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 45 (Tháng Tư 29, 2021): 54-62. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/220.