Nguyễn, Thị Mỹ Lý. “Nghiên cứu kết Quả sử dụng liệu pháp Insulin nền Trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 46 (Tháng Năm 22, 2021): 218-225. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/252.