Trần, Thị Hoài Vi, Thị Kim Yến Ngô, Thị Quảng Trị Nguyễn, Ngọc Thanh Nguyễn, và Minh Tuấn Ngô. “Đánh Giá tỷ lệ mắc bệnh Võng mạc đái tháo đường ở người Cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 49 (Tháng Hai 10, 2022): 51-56. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/278.