Vũ, Thùy Thanh, Trung Quân Đỗ, và Thị Thu Nguyễn. “Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 49 (Tháng Hai 10, 2022): 83-89. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/284.