Huỳnh, Văn Minh, Anh Bình Hồ, và Thế Anh Đinh. “Nghiên cứu một số yếu tố Nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 51 (Tháng Ba 10, 2022): 86-93. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/331.