Nguyễn, Ngọc Huân, Ngọc Lương Trần, và Duy Hồng Sơn Phùng. “Kết Quả sớm phẫu thuật cường cận giáp Nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Giai đoạn 2016-2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 55-61. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/357.