Nguyễn Ánh Ngọc, Ngọc Lương Trần, Đoàn Kết Trần, và Quyết Thắng Phạm. “U Xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một Ca bệnh”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 80-84. Truy cập Tháng Ba 22, 2023. https://vjde.vn/journal/article/view/367.