Hoàng, Thị Bích Ngọc, và Hải Thủy Nguyễn. “Khảo sát thể tích tồn lưu bàng Quang Trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 38 (Tháng Mười 9, 2020): 30-37. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/53.