Mai, Thiện Nhân, Anh Tiến Hoàng, và Anh Bình Hồ. “Nghiên cứu tăng Glucose máu Do Stress Trong Tiên lượng nhồi máu Cơ Tim cấp không đái tháo đường”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 38 (Tháng Mười 9, 2020): 38-46. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/54.