Nguyễn, Văn Minh, Quốc Toản Phạm, và Trung Vinh Hoàng. “Nồng độ Glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện Và mối Liên Quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não Giai đoạn cấp tính”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 39 (Tháng Mười-Một 26, 2020): 34-40. Truy cập Tháng Giêng 29, 2023. https://vjde.vn/journal/article/view/66.