Phan, Hoàng Hiệp, và Ngọc Lương và cs Trần. “Đánh Giá hiệu Quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 39 (Tháng Mười-Một 26, 2020): 80-86. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/72.