Nguyễn, Hải Thủy. “Tăng Triglyceride Và bệnh Tim mạch Do Xơ vữa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 41 (Tháng Giêng 6, 2021): 7-17. Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://vjde.vn/journal/article/view/76.