Nguyễn, Ngọc Sơn, và Trung Quân Đỗ. “Khảo sát nồng độ Testosterone ở Nam giới từ 50 – 60 tuổi”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 41 (Tháng Giêng 6, 2021): 23-30. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/79.