Phạm, Thúy Hường, Tuấn Phương Phạm, Thị Phi Nga Nguyễn, và Đình Tùng Đỗ. “Kết Quả khảo sát một số chỉ số áp lực Gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 41 (Tháng Giêng 6, 2021): 31-35. Truy cập Tháng Ba 22, 2023. https://vjde.vn/journal/article/view/80.