Đỗ, Thị Yến, Thị Luận Đào, Thị Quỳnh Nguyễn, và Thị Loan La. “Ung Thư biểu Mô tuyến giáp thể Nhú Và thể Nang xuất hiện đồng thời: Báo cáo Ca bệnh hiếm gặp Và hồi cứu Y văn”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 52 (Tháng Hai 7, 2023): 62-66. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/829.