Hồ, Anh Bình, Thị Xuân Vân Ngô, và Thị Bích Thuận Lê. “Đánh Giá tổn thương động mạch vành Theo Thang điểm Syntax ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 52 (Tháng Hai 7, 2023): 81-89. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/832.