Hoàng , Thị Thanh Nga, và Trung Quân Đỗ. “Khảo sát độ giãn mạch Qua Trung Gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh Tay Trên bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 tại bệnh viện đa Khoa tỉnh Bắc Ninh”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 55 (Tháng Ba 7, 2023). Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/878.