Thái, Thục Hạnh, và Nguyễn Khoa Diệu Vân. “Khảo sát thực trạng sử dụng Insulin Và một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 điều trị ngoại Trú tại bệnh viện Bạch Mai”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 55 (Tháng Ba 7, 2023). Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/879.