Phan, Diễm Quỳnh, và Trung Quân Đỗ. “Nhận xét tình trạng đề kháng Insulin Trên bệnh nhân Gan nhiễm mỡ ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 41 (Tháng Giêng 6, 2021): 105-117. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/92.