Nguyễn, Hải Thủy. “Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng Quên”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 37 (Tháng Giêng 6, 2021): 3-18. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/94.