Nguyễn, Đức Hoàng. “Đái tháo đường & Nhiễm khuẩn huyết”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 61 (Tháng Bảy 1, 2023): 27-39. Truy cập Tháng Sáu 22, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/976.