Nguyễn, Trọng Nghĩa. “Quản Lý lâu dài bệnh Graves”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 61 (Tháng Bảy 1, 2023): 40-52. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/977.