Nguyễn, Thế Thành. “Đối chiếu Viêm giáp Trên Siêu âm Và những biểu hiện cận lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 61 (Tháng Bảy 1, 2023): 92-97. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/982.