Hồ, Anh Bình, Văn Qúy Hoàng, Lê Xuân Ngô, Văn Duy Lê, Anh Khoa Phan, và Quốc Bảo Trần. “Vai Trò của điện Sinh Lý Trong thực hành lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 62 (Tháng Ba 24, 2024): 34-41. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/995.