1.
Trần H, Trương Đức A, Lê TT, Lê VM, Hoàng TT. Hình ảnh tế bào học trong chẩn đoán u mỡ vàng lớn dạng gân và dạng cục: thông báo 1 trường hợp và hồi cứu y văn. vjde [Internet]. 24 Tháng Ba 2024 [cited 23 Tháng Năm 2024];(62):98-106. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/1144