1.
Nguyễn HT, Huỳnh LTB, Lâm VH, Nguyễn VH, Nguyễn NT. Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023. vjde [Internet]. 26 Tháng Sáu 2024 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(71):13-22. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/1270