1.
Trần MT, Trần QN, Phạm YN. Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng. vjde [Internet]. 26 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(71):23-31. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/1282