1.
Đoàn VC, Hoàng AT, Hồ AB. Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành. vjde [Internet]. 28 Tháng Giêng 2021 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(43):62-7. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/134