1.
Nguyễn TTN, Hoàng TV, Nguyễn TB Đào. Biến đổi tình trạng kháng insulin, giai đoạn tổn thương thận trước và sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận. vjde [Internet]. 28 Tháng Hai 2021 [cited 29 Tháng Giêng 2023];(13):47-51. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/157