1.
Đỗ TQ. Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường. vjde [Internet]. 28 Tháng Hai 2021 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(13):83-7. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/163