1.
Phan HD, Hoàng VM, Đoàn TV, Nguyễn QC, Hồ KH, Nguyễn TH, Phạm XT, Nguyễn Đức T. Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018. vjde [Internet]. 16 Tháng Ba 2021 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(42):72-9. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/194