1.
Nguyễn TN, Nguyễn TN, Đào TD, Trần TN, Phạm TH, Trần HA. Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương và các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa. vjde [Internet]. 29 Tháng Tư 2021 [cited 27 Tháng Hai 2024];(45):63-9. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/221